NOS URGENCES 24/7, JIS RELE N 29406060

Hopital Sage Citymed COVID-19 Update

Hopital SAGE CITYMED ap ankouraje tout moon swiv konsiy otorite saniye yo pou yo ka evite Maladi KOVID 19. 

LOPITAL la ap pran tout mezi pou evite kontaminasyon pasyan yo ak tout staff la.

Li mande tout mon pou mete mask, lave men w, pran tanperati w epi chita ak distans

Mesi